สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3
 
กิจกรรมว่ายน้ำ ป.1 กิจกรรมขี่จักรยาน ป.2 กิจกรรมงานเดคูพาจ ป.3
 
กิจกรรมดนตรีเมโลเดียน ป.4
กิจกรรมดนตรีขลุ่ยรีคอเดอร์ ป.5 กิจกรรมงานดอกไม้-ใบตอง ป.6
 
ค่ายศิลปะ ม.1 อบรมอาสาจราจร ม.2 อบรมบรรเทาสาธารณภัยและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ม.3
 
งานแกะสลักผักและผลไม้
สำหรับตกแต่งงานอาหาร ม.4
การตัดแต่งทรงผม ม.5 กิจกรรมงานฝีมือวิทยาลัยในวัง
ม.6