สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติรายปี
semenaxcaps.com

- ตรวจสอบผลการตรวจ ATK ของนักเรียนเพื่อคัดกรองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
- ตรวจสอบรายชื่อ / ห้องเรียน และกำหนดการนัดหมายตรวจ ATK นักเรียน
- กำหนดการรับวัคซีน เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในระดับชั้น ป.5 ถึงชั้นอนุบาล
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 เพื่อสอบคัดแยกห้อง ปีการศึกษา 2565
- กำหนดการนักเรียน,ซื้อหนังสือ,ปฐมนิเทศ,การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
- การแจ้งความประสงค์มาเรียนรูปแบบ Onsite
- การเปิดเรียนแบบ On-site
- รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และวิธีการเรียนออนไลน์
- การมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ปีการศึกษา 2562 และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับจังหวัด
- ผลค ะแนน o-net ที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ให้กับคณะ
ผู้ประกวดร้องเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 31 ได้เดินทางมามอบมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรให้กับคณะ
ผู้ประกวดร้องเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน"

ขบวนแห่กลางวัน งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่
ปากน้ำโพ ปี 106

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ได้เข้าร่วมขบวน
แห่กลางวัน งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ประจำปี 2564-2565

ผู้บริหาร และครู  เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 "การศึกษาเอกชน วิถีใหม่เพื่อนคนรุ่นใหม่" Private Education New Normal for New Generations
และได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชน

การเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา ได้ผ่านการประเมินความพร้อมในด้านต่างๆ และได้รับอนุญาตจากอำเภอเมืองฯ  ให้สามารถเปิดทำการเรียนการสอน
แบบ on-site ได้ ตั้งแต่วันที่  24 มกราคม 2565 ภายใต้มาตรการดูแลครู
นักเรียน และบุคคลากร อย่างเคร่งครัด

 

รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม Singing Contest 2021
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ขอเชิญนักเรียน รับชมการถ่ายทอดสด Singing Contest 2021
ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ช่วงเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

กิจกรรมการสอนออนไลน์วันลอยกระทง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เนื่องในวันลอยกระทง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย 
ผ่านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กิจกรรมการสอนออนไลน์วันลอยกระทง
ระดับปฐมวัย

คุณครูในระดับอนุบาลจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์กระทง   และเพื่อสร้างบรรยากาศ ที่สนุกสานในวันลอยกระทง
คุณครูและนักเรียน แต่งกายสวยงามในชุดไทย
มีการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ ประกอบการรำในเพลงลอยกระทง

ผลงานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน Online

การแสดงผลงานของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

การประกวดคลิปวิดีโอสื่อการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ ออนไลน์

ด้วยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการแข่งขันและรับชมบรรยากาศ
การแข่งขัน Speech Contest ประจำปี 2021 รอบชิงชนะเลิศ

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ประกาศผลการแข่งขัน และรับชมบรรยากาศการแข่งขันย้อนหลัง
" Speech Contest ประจำปี 2021 "  ผ่านช่องทางยูทูป "
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์"  

กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา
จัดโดย เครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา

มีนักเรียนโรงเรียนโพฒิสารศึกษาเข้าร่วมการประกวด
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม  ระดับเหรียญทอง 

การประกวดเรียงความเทิดพระคุณของแม่

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำกิจจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย "เทิดพระคุณของแม่" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพ
ระบายสี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2564 ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19
โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ในระดับชั้น ป.1-ม.6 เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันผ่านรูปแบบออนไลน์ มีการ live สดผ่านช่องทาง Youtube กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2564

   
 

การรับวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส
COVID-19 เข็มที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 เข็มที่ 2
ณ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

การรับวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส
COVID-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพฒิสารศึกษา  เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19   ณ  โรงพยาบาลศรีสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

การรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
สมศ. (ออนไลน์)

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา รับการประเมินคุณภายภายนอก รอบ 4
(สมศ. )  ด้วยระบบการประเมินแบบออนไลน์
วันที่ 25 มีนาคม 2564

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครู

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนโพฒิสารศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครู เนื่องในงานวันการศึกษาเอกชน  พ.ศ.2564 
โดย นายวิระ  แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
   

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ง38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221332 , 223373 โทรสาร 056-229988