ตรวจสอบรายชื่อ และการเตรียมตัวฉีดวัคซีน

เรียน ผู้ปกครอง / นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  • กำหนดวันฉีดวัคซีน วันพฤหัสที่ 21 ตุลาคม 2564 ตามเวลาในเอกสาร 'กำหนดการ'
  • ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทีได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ ในเอกสาร 'รายชื่อ'
  • การแต่งกายในชุดนักเรียน และเตรียมบัตรประชาชน มาให้พร้อม
  • เตรียมลงแอป หรือไลน์ หมอพร้อมลงในโทรศัพท์
  • ให้มีผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน (เพื่อเซ็นต์ใบยินยอมการฉีดวัคซีน)
  • สถานที่รายงานตัว คือ อาคารโพฒิสาร เข้าทางลานจอดรถ ประตู 4 และ 5
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้น หรือ โทร 056 221332 ในเวลาราชการ

 

กำหนดการ
 

ตรวจสอบรายชื่อ ป.6

 

ตรวจสอบรายชื่อ ม.1
 
ตรวจสอบรายชื่อ ม.2
ตรวจสอบรายชื่อ ม.3