💸 อัปเดต สำรวจการมารับเงินเยียวยา 💸

เรียน ท่านผู้ปกครอง
  • เนื่องจากทาง หน่วยงานต้นสังกัด (สช) ได้แจ้งปรับแนวทาง ลดขั้นตอน และรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
  • ขอแจ้ง "ยกเลิกแบบฟอร์มขอรับเงิน" ❌  ในประกาศก่อนหน้า - เพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้รับเงินอย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุด
  • ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง ตอบแบบสำรวจที่แนบมาด้านล่าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การมารับเงินฯ (ผู้ที่ตอบมาก่อนหน้านี้ไม่ต้องตอบซ้ำนะคะ)  
  • วิธีการรับเงินช่วยเหลือยังคงแบ่งได้ 2 ทางเลือก ดังนี้
วิธีที่ 1 มารับด้วยตนเอง - หลังจากได้รับการจัดสรรมาแล้ว โรงเรียนจะกำหนดวันมารับเงิน พร้อมกับรับแบบฝึกหัด (จะยืนยันกำหนดการอีกครั้ง) สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมาในวันรับเงิน มีเพียง 1 รายการ ได้แก่ 
1.1) สำเนาบัตรประชาชน  - ดูตัวอย่างการรับรองสำเนาด้านล่าง B2


วิธีที่ 2 ให้โอนผ่านธนาคาร - โดยค่าธรรมเนียมการโอน ผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบ (จะเริ่มดำเนินการโอนหลังจาก วิธีที่ 1)
     สิ่งที่ท่านต้องส่งกลับมาให้ทางโรงเรียน  มี 2 อย่าง ได้แก่ 
2.1) สำเนาบัตรประชาชน  - ดูตัวอย่างการรับรองสำเนาด้านล่าง B3
2.2) สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ให้เห็นตัวเลข และชื่อบัญชีชัดเจน (ดูตัวอย่างด้านล่าง  B3)
2.3) ส่งเอกสารมายังโรงเรียนโพฒิสารศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

ปล กรณี ผู้ปกครองประสบปัญหาไม่สามารถจัดส่งเอกสารมาให้ทางโรงเรียนได้ เช่น อยู่ระหว่างกักตัว หรือ เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาล ขอให้โทรกลับมาที่โรงเรียน 056-221332 ติดต่อ *คุณครูสุนิสา คูณสระน้อย (ในวันและเวลาราชการ)


ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 056 221332 (ในวันและเวลาราชการ)
ที่อยู่ E-mail : photisanschool@hotmail.com
 

 

กรอกแบบสำรวจ คลิกที่ลิงค์

https://forms.gle/rR69h4UfzCFJmQeP6

   

ตัวอย่างเอกสาร
สำหรับมารับด้วยตนเอง

ตัวอย่างเอกสาร
สำหรับโอนเงินเข้าบัญชี